Καθαίρεση εσωτερικών τοίχων – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Μία συνήθης περίπτωση επέμβασης στο εσωτερικό ενός κτηρίου (είτε αφορά κατοικία ή επαγγελματικό χώρο) είναι η περίπτωση καθαίρεσης ενός ή περισσότερων εσωτερικών (στατικά μη φερόντων) τοίχων προκειμένου να αλλάξει η διαρρύθμιση των χώρων.

Προκειμένου να γίνει η εργασία αυτή απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας τύπου ”Έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας” ή οικοδομική άδεια τύπου ”Έγγραφης Ενημέρωσης προ 48 ωρών”. Στην περίπτωση που η επιφάνεια του τοίχου/των τοίχων που πρόκειται να καθαιρεθούν είναι έως το 25% της επιφάνειας όλων των τοίχων του ορόφου ανά διεύθυνση, απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας τύπου ”Έγγραφης Ενημέρωσης προ 48 ωρών”. Στην περίπτωση που η επιφάνεια του τοίχου/των τοίχων που πρόκειται να καθαιρεθούν είναι πάνω από το 25% της επιφάνειας όλων των τοίχων του ορόφου ανά διεύθυνση, απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας τύπου ”Έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας”, η οποία περιλαμβάνει βεβαίωση στατικής επάρκειας (υπογεγραμμένη από πολιτικό μηχανικό) ότι δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτηρίου.

Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο να απευθυνθείτε σε έμπειρο μηχανικό προκειμένου να αξιολογήσει την περίπτωση σας και να σας κατευθύνει σχετικά με την οικοδομική άδεια που πρέπει να εκδοθεί για την καθαίρεση του τοίχου (ή των τοίχων) που σας ενδιαφέρει.

Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση που ο τοίχος είναι φέρων (πχ. στην περίπτωση πέτρινων κτηρίων), η καθαίρεση είναι δύσκολη και προκειμένου να επιτευχθεί πρέπει να προηγηθεί ολοκληρωμένη στατική μελέτη που να αποδεικνύει ότι δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτηρίου από την καθαίρεση του συγκεκριμένου τοίχου και να εκδοθεί ακολούθως οικοδομική Άδεια Δόμησης.

Μην ρισκάρετε να καθαιρέσετε έναν τοίχο χωρίς αξιολόγηση από μηχανικό και έκδοσης της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας. Αυτό προκειμένου: α) Να είστε διασφαλισμένοι ότι η καθαίρεση δεν θα επηρεάσει τη στατική επάρκεια του κτηρίου και β) προκειμένου να μην έχετε μπλεξίματα με το Νόμο. Πρόσφατη είναι η περίπτωση που η αστυνομία με συνοδεία υπαλλήλων της Πολεοδομίας έκανε έφοδο σε διαμέρισμα όπου η ιδιοκτήτρια καθαίρεσε τοίχους χωρίς οικοδομική άδεια.

Επιθυμείτε να καθαιρέσετε έναν εσωτερικό τοίχο σε κατοικία ή επαγγελματικό χώρο; Έχουμε την τεχνογνωσία να αξιολογήσουμε την περίπτωση και να σας κατευθύνουμε σχετικά

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *