Κατηγορίες οικοδομικών αδειών (Ν. 4495/2017)

Ο τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών κατηγοριοποιείται, ανάλογα με την περιοχή, τη θέση, τη χρήση, το μέγεθος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτιρίου που πρόκειται να ανεγερθεί, ως εξής: 1) Κατηγορία 1: α) ανέγερση ειδικού κτιρίου σε εντός σχεδίου περιοχή, επιφάνειας άνω των χιλίων (1.000) τ.μ. δόμησης και ανέγερση κτιρίου με επικρατούσα χρήση κατοικίας άνω των δύο χιλιάδων (2.000)…

Read More

Καθαίρεση εσωτερικών τοίχων – Απαιτούμενα δικαιολογητικά με το νέο Νόμο των αυθαιρέτων (Ν. 4495-2017)

Μία συνήθης περίπτωση επέμβασης στο εσωτερικό ενός κτηρίου (είτε αφορά κατοικία ή επαγγελματικό χώρο) είναι η περίπτωση καθαίρεσης ενός ή περισσότερων εσωτερικών (στατικά μη φερόντων) τοίχων προκειμένου να αλλάξει η διαρρύθμιση των χώρων. Ένα συχνό ερώτημα των πολιτών προς το Τεχνικό μας Γραφείο αφορά τον τύπο της οικοδομικής άδειας που απαιτείται να εκδοθεί για αυτού…

Read More

Κατηγορίες εργασιών που απαιτούν οικοδομική άδεια δόμησης σύμφωνα με το νέο νόμο των αυθαιρέτων (Ν. 4495/2017)

Οικοδοµική άδεια δόμησης απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόµησης, η οποία δεν εµπίπτει στις εργασίες δόµησης µικρής κλίµακας και αφορά ιδίως: α) ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων. β) κατεδάφιση κατασκευών. γ) εκσκαφές ή επιχώσεις µεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 µέτρα, καθώς και επιστρώσεις, διαµορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων µε σκοπό τη δόµηση. δ) κατασκευή πισίνας. ε)…

Read More

Κατηγορίες εργασιών που απαιτούν άδεια μικρής κλίμακας σύμφωνα με το νέο νόμο των αυθαιρέτων (Ν. 4495/2017)

Έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας απαιτείται για τις εξής εργασίες: α) δοκιµαστικές τοµές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Η έγκριση δεν απαιτείται όταν οι δοκιµαστικές περιοχές του εδάφους διενεργούνται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. β) τοποθέτηση προκατασκευασµένων κατοικιών, όπου από ειδικά προγράµµατα προβλέπεται η κάλυψη στεγαστικών…

Read More

Ξηρή δόμηση – Γυψοσανίδες

Τι είναι η ξηρά δόμηση; Με τον όρο ξηρά δόμηση ονομάζουμε την κατασκευή κτηρίων με την βοήθεια τυποποιημένων προϊόντων νέας τεχνολογίας (γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ορυκτές ίνες). Τέτοια τυποποιημένα προϊόντα κατά κύριο λόγο είναι οι πλάκες τσιμέντου, γύψου ή ορυκτών ινών. Οι πλάκες αυτές τοποθετούνται πάνω σε προκατασκευασμένο μεταλλικό σκελετό με την βοήθεια συστημάτων στήριξης και δίνουν μετά το…

Read More

Μόνωση ταράτσας – Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε

Η στεγανοποίηση μιας ταράτσας είναι η εργασία που απαιτείται για να αποφύγουμε  τα προβλήματα από τη διείσδυση του νερού εντός του κτηρίου. Η σωστή στεγανοποίηση είναι πολύ σημαντική και αναγκαία για την αποφυγή παράπλευρων προβλημάτων που μπορεί να δημιουργηθούν και στα υπόλοιπα τμήματα του κτηρίου, ενώ έμφαση πρέπει να δοθεί όχι μόνο στην ποιότητα των…

Read More

Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας κατεδάφισης ακινήτου (Ν. 4495/2017)

Τα δικαιολογητικά για την άδεια κατεδάφισης ακινήτου παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. Όπως θα διαπιστώσετε και από την ανάγνωση τους, το σύνολο αυτών καλύπτεται από δράσεις μηχανικού:

Read More

Αδεια Μικρής Κλίμακας & 48ωρη ενημέρωση – Κοινοποιούνται στο ΙΚΑ;

Μια συχνή ερώτηση που λαμβάνουμε στο τεχνικό μας γραφείο είναι αν οι άδειες μικρής κλίμακας και οι 48ωρες άδειες εργασιών κοινοποιούνται στο ΙΚΑ.

Read More

48ωρη αδεια εργασιων – Απαιτούμενα Δικαιολογητικα

Δείτε ΕΔΩ ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να εκδοθεί μια 48ώρη άδεια εργασιών. Τα δικαιολογητικά αυτά κατατίθενται στην πολεοδομία όπου ανήκει το ακίνητο. Συμπληρωμένο το έντυπο ”Εργασίες του Άρθρου 4 ,  Παρ.3 (Ν.4067/12 ΦΕΚ 79 Α 9-4-2012)”. Στην περίπτωση που οριστεί αντίκλητος, απαιτείται γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη από το Κ.Ε.Π. ή από αστυνομικό τμήμα Υπάρχουσα…

Read More

Αλλαγή Διαμερισμάτωσης σε πολυκατοικία – Τι είναι και πώς επιτυγχάνεται

Η αλλαγή διαμερισμάτωσης σε πολυκατοικία πραγματοποιείται όταν (μετά από κατάλληλες επεμβάσεις που περιλαμβάνουν και εργασίες ανακαίνισης) αλλάζει ο αριθμός των διαμερισμάτων σε αυτήν. Για παράδειγμα δύο ή περισσότερα ξεχωριστά όμορα διαμερίσματα μπορεί να γίνουν ένα ενιαίο ή ένα μεγάλο διαμέρισμα να χωριστεί σε δύο ή περισσότερα ξεχωριστά. Η αλλαγή διαμερισμάτωσης συνοδεύται με έκδοση κανονικής άδειας δόμησης….

Read More