Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας κατεδάφισης ακινήτου

Τα δικαιολογητικά για την άδεια κατεδάφισης ακινήτου παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. Όπως θα διαπιστώσετε και από την ανάγνωση τους, το σύνολο αυτών καλύπτεται από δράσεις μηχανικού:

Read More

Αδεια Μικρής Κλίμακας & 48ωρη ενημέρωση – Κοινοποιούνται στο ΙΚΑ;

Μια συχνή ερώτηση που λαμβάνουμε στο τεχνικό μας γραφείο είναι αν οι άδειες μικρής κλίμακας και οι 48ωρες άδειες εργασιών κοινοποιούνται στο ΙΚΑ.

Read More

48ωρη αδεια εργασιων – Απαιτούμενα Δικαιολογητικα

Δείτε ΕΔΩ ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να εκδοθεί μια 48ώρη άδεια εργασιών. Τα δικαιολογητικά αυτά κατατίθενται στην πολεοδομία όπου ανήκει το ακίνητο. Συμπληρωμένο το έντυπο ”Εργασίες του Άρθρου 4 ,  Παρ.3 (Ν.4067/12 ΦΕΚ 79 Α 9-4-2012)”. Στην περίπτωση που οριστεί αντίκλητος, απαιτείται γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη από το Κ.Ε.Π. ή από αστυνομικό τμήμα Υπάρχουσα…

Read More

Αλλαγή Διαμερισμάτωσης σε πολυκατοικία – Τι είναι και πώς επιτυγχάνεται

Η αλλαγή διαμερισμάτωσης σε πολυκατοικία πραγματοποιείται όταν (μετά από κατάλληλες επεμβάσεις που περιλαμβάνουν και εργασίες ανακαίνισης) αλλάζει ο αριθμός των διαμερισμάτων σε αυτήν. Για παράδειγμα δύο ή περισσότερα ξεχωριστά όμορα διαμερίσματα μπορεί να γίνουν ένα ενιαίο ή ένα μεγάλο διαμέρισμα να χωριστεί σε δύο ή περισσότερα ξεχωριστά. Η αλλαγή διαμερισμάτωσης συνοδεύται με έκδοση κανονικής άδειας δόμησης….

Read More

Καθαίρεση εσωτερικών τοίχων – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Μία συνήθης περίπτωση επέμβασης στο εσωτερικό ενός κτηρίου (είτε αφορά κατοικία ή επαγγελματικό χώρο) είναι η περίπτωση καθαίρεσης ενός ή περισσότερων εσωτερικών (στατικά μη φερόντων) τοίχων προκειμένου να αλλάξει η διαρρύθμιση των χώρων. Προκειμένου να γίνει η εργασία αυτή απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας τύπου ”Έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας” ή οικοδομική άδεια τύπου ”Έγγραφης Ενημέρωσης προ 48 ωρών”. Στην περίπτωση…

Read More

Άδεια Έγγραφης Ενημέρωσης προ 48 ωρών – Συχνές Ερωτήσεις

Προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες αυτής της κατηγορίας, απαιτείται, προ 48ωρών, έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) και γνωστοποίηση στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Το έγγραφο που πρέπει να κατατεθεί (συμπληρωμένο με τα απαραίτητα στοιχεία φυσικά) είναι αυτό. (Το κατεβάζετε σε .doc)

Read More

Οικοδομική άδεια τύπου 48-ωρης ενημέρωσης

Προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες αυτής της κατηγορίας, απαιτείται, προ 48ωρών, έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης και γνωστοποίηση στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Κατηγορίες εργασιών αλλά και το έντυπο που πρέπει να συμπληρωθεί 

Read More

Έκδοση Άδειας Δόμησης

Δικαιολογητικά στοιχεία και μελέτες που απαιτούνται για την Έγκριση και την Άδεια Δόμησης 1. Έγκριση Δόμησης Για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες: α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων και φύλλο ελέγχου. β) Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα δόμησης. γ) Αποδεικτικά καταβολής εισφορών…

Read More

Κατασκευή Ανελκυστήρα (Ειδικά Δικαιολογητικά)

Για την κατασκευή ανελκυστήρα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α’) που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτήρια στα οποία κατά τον χρόνο κατασκευής τους δεν ήταν υποχρεωτική η κατασκευή ανελκυστήρα  από τις ισχύουσες τότε διατάξεις, ή κατά τον χρόνο ανέγερσής…

Read More