Βεβαιωση Μηχανικου για Μεταβιβαση Ακινητου: 180€ + ΦΠΑ

Η Βεβαίωση Μηχανικού για μεταβίβαση ακινήτου είναι ένα έντυπο που με βάση το Ν. 4014/2011 πρέπει να συνοδεύει κάθε μεταβίβαση ακινήτου (κτηρίου, οικοπέδου, γηπέδου).

Read More

Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας

Η Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας είναι ένα έγγραφο που απαιτείται να χορηγηθεί από ιδιώτη μηχανικό σε διάφορες περιπτώσεις όπως αδειοδοτήσεις επαγγελματικών χώρων αλλά και αλλαγές χρήσης. 

Read More