Βεβαιωση μη αυθαιρεσιας: 160€ + ΦΠΑ

Η Βεβαίωση Μηχανικού που πιστοποιεί οτι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες σε ένα ακίνητο είναι ένα έντυπο που πρέπει να συνοδεύει κάθε μεταβίβαση ακινήτου (κτηρίου, οικοπέδου, γηπέδου).

Read More

Βεβαιωσεις για Μεταβιβαση ακινητου: 200€ + ΦΠΑ

Προκειμένου να γίνει μια μεταβίβαση ακινήτου (μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος) απαιτούνται κατά το νόμο τα ακόλουθα έγγραφα μηχανικού: α) Βεβαίωση μη αυθαιρεσίας στο ακίνητο (κατά την παρ.2 του άρθρου 83 του Ν. 4495/2017). β) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) του ακινήτου.

Read More

Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας

Η Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας είναι ένα έγγραφο που απαιτείται να χορηγηθεί από ιδιώτη μηχανικό σε διάφορες περιπτώσεις όπως αδειοδοτήσεις επαγγελματικών χώρων αλλά και αλλαγές χρήσης. 

Read More