Αδειοδότηση Ξενοδοχειακών Μονάδων και Έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Καταλυμάτων

A) Αδειοδότηση Ξενοδοχειακών Μονάδων Προκειμένου να αδειοδοτηθεί μια ξενοδοχειακή μονάδα, απαιτείται να διεκπεραιωθούν οι εργασίες πέντε διαφορετικών σταδίων τα  οποία και περιγράφονται αναλυτικά ακολούθως.

Read More

Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας

Η Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας είναι ένα έγγραφο που απαιτείται να χορηγηθεί από ιδιώτη μηχανικό σε διάφορες περιπτώσεις όπως αδειοδοτήσεις επαγγελματικών χώρων αλλά και αλλαγές χρήσης. 

Read More

Αδεια Λειτουργιας για ιατρειο (δικαιολογητικα)

Δικαιολογητικά για τη λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου και ιδιωτικού ιατρείου που λειτουργεί με τη μορφή νομικού προσώπου Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου απαιτείται αίτηση των δικαιούχων.

Read More

Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Γυμναστηρίου

Η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα 219/2006. H αίτηση για την άδεια ίδρυσης γυμναστηρίου πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά που διεκπεραιώνονται από τον υπεύθυνο μηχανικό: Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών του κτηρίου ή των κτηρίων σε κλίμακα ένα προς πενήντα…

Read More

Άδεια Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)

αδεια για σουβλατζιδικο εστιατοριο

Για την έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με την ΚΥΑ 16228/18-05-2017, απαιτείται έκδοση Βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου (στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα) ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση και γνωστοποίηση λειτουργίας. Η διαδικασία για την έκδοση της Βεβαίωσης είναι η ακόλουθη: Για την ίδρυση…

Read More

Αδεια Φροντιστηρίου – Δικαιολογητικά

Δράσεις μηχανικού που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του εκπαιδευτηρίου 1. Έυρεση της οικοδομικής άδειας του ακινήτου  2. Αρχιτεκτονική αποτύπωση με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων κατά τις απαιτήσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 3. Έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση 4. Βεβαίωση στατικής επάρκειας ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό υπογεγραμμένη από δύο μηχανικούς.(Στην περίπτωση που η ισχύουσα οικοδομική άδεια…

Read More

Άδεια λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων

Οι απαιτούμενες δράσεις μηχανικού για να εκδοθεί μια άδεια λειτουργίας εμπορικού καταστήματος είναι οι ακόλουθες: Αρχιτεκτονικά αποτύπωση της οικοδομής Σχέδιο κάτοψης των κτισμάτων και του περιβάλλοντος χώρου Τοπογραφικό διάγραμμα που να απεικονίζει την ωφέλιμη επιφάνεια και τους αποχετευτικούς και λοιπούς βοηθητικούς χώρους του υπό ίδρυση καταστήματος Προϋποθέσεις ίδρυσης καταστημάτων λιανικού εμπορίου 1. Δεν απαιτείται άδεια για την…

Read More