Αδεια Μικρής Κλίμακας & 48ωρη ενημέρωση – Κοινοποιούνται στο ΙΚΑ;

Μια συχνή ερώτηση που λαμβάνουμε στο τεχνικό μας γραφείο είναι αν οι άδειες μικρής κλίμακας και οι 48ωρες άδειες εργασιών κοινοποιούνται στο ΙΚΑ.

Read More

Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για μια επιτυχημένη ανακαίνιση

Η ανακαίνιση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων είναι μια δραστηριότητα ιδιαίτερα «δημοφιλής» στην περίοδο της οικονομικής κρίσης την οποία βιώνουμε. Η ανακαίνιση μπορεί να είναι ολική (ανακαίνιση του συνόλου των χώρων) ή περιορισμένης έκτασης (πχ. ανακαίνιση μπάνιου). Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζουμε σε μορφή ερωτήσεων/απαντήσεων όλα τα βασικά ζητήματα που θεωρούμε ότι πρέπει να έχει υπόψη του ο…

Read More

Καθαίρεση εσωτερικών τοίχων – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Μία συνήθης περίπτωση επέμβασης στο εσωτερικό ενός κτηρίου (είτε αφορά κατοικία ή επαγγελματικό χώρο) είναι η περίπτωση καθαίρεσης ενός ή περισσότερων εσωτερικών (στατικά μη φερόντων) τοίχων προκειμένου να αλλάξει η διαρρύθμιση των χώρων. Προκειμένου να γίνει η εργασία αυτή απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας τύπου ”Έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας” ή οικοδομική άδεια τύπου ”Έγγραφης Ενημέρωσης προ 48 ωρών”. Στην περίπτωση…

Read More

Διαδικασία και Δικαιολογητικά για την Οικοδομική Άδειας Μικρής Κλίμακας

Η Άδεια Μικρής Κλίμακας είναι απαραίτητο να εκδοθεί αντί της κανονικής άδειας οικοδομικής (Άδειας Δόμησης) σε περιπτώσεις όπου το εύρος των εργασιών είναι περιορισμένο.

Read More

Κατηγορίες εργασιών που απαιτούν άδεια μικρής κλίμακας

Η άδεια μικρής κλίμακας (ή άδεια μικρών εργασιών) μπήκε στη ζωή μας το 2013 για να διευκολύνει από τη γραφειοκρατεία σε κάποιες περιπτώσεις όπου οι εργασίες είναι περιορισμένες και μικρές. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι σαφώς λιγότερα από την κανονική άδεια (Άδεια Δόμησης), ενώ φυσικά είναι μικρότερο το κόστος και ο χρόνος που απαιτείται για…

Read More