Αδεια 48 Ωρων: Απο 200€ + ΦΠΑ

Αναλαμβάνουμε με αξιοπιστία και σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος την έκδοση 48ώρης άδειας εργασιών.

how-much-do-clothes-cost-in-italyΑναλαμβάνουμε τη διαδικασία για την έκδοση άδειας τύπου 48ωρης ενημέρωσης σε περιοχές της Αττικής αλλά και σε όμορους Νομούς στο κόστος των

Από 200€ + ΦΠΑ

Διαβάστε Σχετικά με την Οικοδομική  Άδεια Τύπου 48ώρης ενημέρωσης
Τι αφορά η προσφορά
  1. Η προσφορά αφορά όλες τις δράσεις μηχανικού που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας
  2. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα λειτουργικά έξοδα (φωτοτυπίες, μεταφορικά κτλ) που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία έκδοσης της άδειας
Συνήθης χρόνος έκδοσης μια τυπικής άδειας τύπου 48ωρης ενημέρωσης

1 έως 2 εργάσιμες ημέρες αφότου αναλάβουμε την υπόθεση

 

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να εκδώσουμε άμεσα τη 48ωρη άδεια εργασιών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *