Υπηρεσίες

Το Τεχνικό Γραφείο GCK Constructions προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  1. Ανακαινίσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων
  2. Τακτοποίηση αυθαιρέτων βάσει του Ν. 4495/2017
  3. Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
  4. Μελέτη και κατασκευή νέων και υφιστάμενων κτηρίων
  5. Αδειοδοτήσεις καταστημάτων και εκπαιδευτικών χώρων
  6. Έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου
  7. Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης
  8. Toπογραφικά διαγράμματα
  9. Έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας