Ενεργειακο Πιστοποιητικο (ΠΕΑ) – Απο 60€ + ΦΠΑ

Αναλαμβάνουμε την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης στην τιμή των:

  1. Για επιφάνειες έως και 60 τ.μ —> Τιμή 60€ + ΦΠΑ
  2. Για επιφάνειες 60έως 100 τ.μ. —> Τιμή 70€ + ΦΠΑ
  3. Για επιφάνειες άνω των 100τ.μ. —> Κατόπιν συνεννοήσεως

 Απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να γίνει η αυτοψία μηχανικού και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

  1. Στέλεχος οικοδομικής άδειας
  2. Κάτοψη εξεταζόμενου χώρου
  3. Συμβόλαιο (προκειμένου να αποδειχθεί η ιδιοκτησία)
  4. Κωδικός Αριθμός Eθνικού Kτηματολογίου (KAEK)

Παρατηρήσεις

  • Η τιμή είναι τελική, δεν υπάρχουν άλλες χρεώσεις
  • Η τιμή περιλαμβάνει όλες τις δράσεις που απαιτούνται για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού (επιθεώρηση στον εξεταζόμενο χώρο και επεξεργασία δεδομένων προκειμένου να εξαχθεί το πιστοποιητικό)
  • Συνήθης χρόνος έκδοσης του πιστοποιητικού: 1 έως 2 εργάσιμες ημέρες μετά την επιθεώρηση στον εξεταζόμενο χώρο

Δείτε αναλυτικά το πότε απαιτείται να εκδώσετε Ενεργειακό Πιστοποιητικό για το χώρο σας (κατοικία ή επαγγελματικό) αλλά και τη διαδικασία για την έκδοση ενός Ενεργειακού Πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *