Βεβαιωσεις για Μεταβιβαση ακινητου: 200€ + ΦΠΑ

Προκειμένου να γίνει μια μεταβίβαση ακινήτου (μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος) απαιτούνται κατά το νόμο τα ακόλουθα έγγραφα μηχανικού:

α) Βεβαίωση μη αυθαιρεσίας στο ακίνητο (κατά την παρ.2 του άρθρου 83 του Ν. 4495/2017).

β) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) του ακινήτου.

Στο Τεχνικό μας Γραφείο έχοντας πολυετή εμπειρία τόσο στην τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών όσο και σε θέματα ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, έχουμε εκδόσει δεκάδες βεβαιώσεις που συνοδεύουν μεταβιβάσεις.

how-much-do-clothes-cost-in-italyΑναλαμβάνουμε ”πακέτο” τις διαδικασίες για την έκδοση των απαιτούμενων εγγράφων για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου στην τιμή των

200€ + ΦΠΑ

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες τις δράσεις που απαιτούνται για την έκδοση τόσο της βεβαίωσης μη αυθαιρεσίας όσο και του ενεργειακού πιστοποιητικού.

Παρατηρήσεις

  • Η τιμή είναι αφορά ακίνητα εντός Αττικής.
  • Η τιμή αφορά σε ακίνητα εμβαδού έως 120 τ.μ. Για ακίνητα μεγαλύτερης επιφάνειας, η τιμή προκύπτει κατόπιν συνεννοήσεως.
  • Συνήθης χρόνος έκδοσης και των 2 βεβαιώσεων: 2 έως 3 εργάσιμες ημέρες αφότου πραγματοποιήσουμε την απαιτούμενη αυτοψία στο ακίνητο.

Διαβάστε αναλυτικά για τη Βεβαίωση μη Αυθαιρεσίας ΕΔΩ

Διαβάστε αναλυτικά για τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης ΕΔΩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *