Ενεργειακο Πιστοποιητικο: Απο 50€ + ΦΠΑ

Ενεργειακό Πιστοποιητικό (ΠΕΑ) – Από 50€ + ΦΠΑ

    1. Για επιφάνειες έως και 60 τ.μ —> Τιμή 50€ + ΦΠΑ
    2. Για επιφάνειες 60 έως 100 τ.μ. —> Τιμή 65€ + ΦΠΑ
    3. Για επιφάνειες άνω των 100 τ.μ. —> Κατόπιν συνεννοήσεως

Παρατηρήσεις

  • Η τιμή είναι τελική, δεν υπάρχουν άλλες χρεώσεις
  • Η τιμή περιλαμβάνει όλες τις δράσεις που απαιτούνται για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού (επιθεώρηση στον εξεταζόμενο χώρο και επεξεργασία δεδομένων προκειμένου να εξαχθεί το πιστοποιητικό)
  • Συνήθης χρόνος έκδοσης του πιστοποιητικού: 1 έως 2 εργάσιμες ημέρες μετά την επιθεώρηση στον εξεταζόμενο χώρο

Δείτε αναλυτικά το πότε απαιτείται να εκδόσετε Ενεργειακό Πιστοποιητικό για το χώρο σας (κατοικία ή επαγγελματικό) αλλά και τη διαδικασία για την έκδοση ενός Ενεργειακού Πιστοποιητικού ΕΔΩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *