Βεβαιωση μη αυθαιρεσιας: 160€ + ΦΠΑ

Η Βεβαίωση Μηχανικού που πιστοποιεί οτι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες σε ένα ακίνητο είναι ένα έντυπο που πρέπει να συνοδεύει κάθε μεταβίβαση ακινήτου (κτηρίου, οικοπέδου, γηπέδου).

Σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή, για την μεταβίβαση οποιουδήποτε ακινήτου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιοκτήτη και Βεβαίωση Μηχανικού ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση στο ακίνητο και εφόσον υπάρχει έχει τακτοποιηθεί με τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου  (παρ.2 του άρθρου 83 του Ν. 4495/2017) ή κάπου προγενέστερου (Ν. 3843/2010, Ν. 4014/2011, Ν.4178/2013). Η Βεβαίωση αυτή απαιτείται και για τις μεταβιβάσεις ακάλυπτων οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, όπου βεβαιώνεται από τον Μηχανικό ότι δεν υπάρχει κτίσμα στο οικόπεδο ή αγροτεμάχιο.

Στο παρακάτω κείμενο συγκεντρώσαμε σε απλή μορφή ερωτήσεων/απαντήσεων όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη Βεβαιωση Μηχανικου για Μεταβιβαση Ακινητου.

1. Πώς αλλιώς ονομάζεται η Βεβαίωση μηχανικου για μεταβίβαση ακινήτου;

Η κατά το νόμο ονομασία της είναι: ”Βεβαίωση μηχανικού σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 83 του Ν.4495/2017”. Μπορείτε ωστόσο να τη δείτε και σαν ”Βεβαίωση Νομιμότητας Ακινήτου” ή σαν ”Βεβαίωση μη Αυθαιρεσιών σε Ακίνητο”.

2. Ποιον αφορά η βεβαίωση μηχανικού για μεταβίβαση ακινήτου;

Αφορά τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Στην περίπτωση μεταβίβασης αφορά τον πωλητή αφού κατά το χρόνο σύνταξης της Βεβαίωσης Μηχανικού αυτός είναι ο κάτοχος του ακινήτου.

3. Ποιά δικαιολογητικά απαιτείται να προσκομίσει ο ιδιοκτήτης;

Α) Πολεοδομικά Στοιχεία ακινήτου (πλήρη φάκελο οικοδομικής άδειας):

 1. Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας
 2. Τοπογραφικό Διάγραμμα
 3. Διάγραμμα Κάλυψης
 4. Κάτοψη εξεταζόμενου ορόφου
 5. Μια τομή όπου να φαίνονται τα ύψη

Β) Στοιχεία ιδιοκτησίας ακινήτου (συμβόλαιο με τα σχέδια που το συνοδεύουν):

 1. Το συμβόλαιο που αποδεικνύει την κατοχή του ακινήτου. Σε μερικές περιπτώσεις χρειάζονται επίσης η σύσταση Οριζόντιας Ιδιοκτησίας, προγενέστερα συμβόλαια κτλ.
 2. Συννημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα στο Συμβόλαιο
 3. Συννημένη Κάτοψη

Γ) Στοιχεία Ιδιοκτήτη

 1. Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 2. Αντίγραφο του Ε9 που να φαίνεται πώς δηλωνόταν το ακίνητο
4. Τι γίνεται αν κάποιο από τα απαιτούμενα έγγραφα λείπει;

Θα πρέπει να αναζητηθεί είτε από τον ιδιοκτήτη είτε από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό. Αν αφορά πολεοδομικό έγγραφο θα πρέπει να αναζητηθεί στην Πολεοδομία κι αν αφορά συμβολαιογραφικό έγγραφο θα πρέπει να αναζητηθεί στον τόμο του συμβολαιογράφου που έχει συντάξει το συμβόλαιο. Το Ε9 ο ιδιοκτήτης μπορεί να το τυπώσει από την ηλεκτρονική εφαρμογή του taxis ή να το ζητήσει από το λογιστή του.

Τονίζεται ότι δεν αποκλείεται το σχέδιο της πολεοδομίας να μην συμπίπτει με το σχέδιο του συμβολαίου. Είναι αρκετά συχνό φαινόμενο στο παρελθόν στις κατασκευές στη χώρα μας, με άλλο σχέδιο να έγινε η έγκριση στην πολεοδομία, με άλλο να έγινε η κατασκευή και με άλλο να έγινε η μεταβίβαση.

5. Ποιά είναι η διαδικασία για την έκδοση της βεβαίωσης;

Αφού συγκεντρωθούν και παραδοθούν στο μηχανικό τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αυτός διενεργεί αυτοψία στο εξεταζόμενο ακίνητο και ελέγχει την ύπαρξη ή όχι αυθαιρέτων κατασκευών. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αυθαίρετο η διαδικασία προχωράει άμεσα.

Στην περίπτωση που διαπιστωθούν αυθαιρεσίες αυτές απαιτείται να τακτοποιηθούν με τον ισχύοντα νόμο (Ν. 4495/2017). Όταν ολοκληρωθεί η τακτοποίηση και η πληρωμή μέρους του προστίμου (συγκεκριμένα το 30% αυτού), εκδίδεται από το σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας η Βεβαίωση Νομιμότητας.

6. Είναι απαραίτητη η  Βεβαίωση Μηχανικού για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου;

Χωρίς αυτό το έγγραφο δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της μεταβίβασης στο συμβολαιογράφο. Επίσης, αν η βεβαίωση είναι ψευδής, δηλαδή στο ακίνητο υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές αλλά ο μηχανικός δηλώσει ότι δεν υπάρχουν τότε και ο πωλητής και ο μηχανικός κινδυνεύουν με ποινικές ευθύνες (εξαπάτηση, ψευδή δήλωση). Eπιπλέον, ο αγοραστής μπορεί να κινηθεί αστικά εναντίον του πωλητή διεκδικώντας αποζημιώσεις ή ακόμα και ανατρέποντας τη μεταβίβαση.

Συνεπώς ο έλεγχος για τυχόν ύπαρξη αυθαιρέτων κατασκευών στο ακίνητο είναι μια σοβαρή εργασία που πρέπει να γίνεται από έμπειρο ιδιώτη μηχανικό που να εξασφαλίζει την ορθότητα της Βεβαιώσης.

Στο Τεχνικό μας Γραφείο έχουμε πολυετή εμπειρία στον έλεγχο και στην τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών και έχουμε εκδόσει δεκάδες βεβαιώσεις που συνοδεύουν μεταβιβάσεις.

how-much-do-clothes-cost-in-italyΑναλαμβάνουμε τις διαδικασίες για την έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού για μεταβίβαση ακινήτου στην τιμή των

160€ + ΦΠΑ

Παρατηρήσεις

 1. Η Βεβαίωση Μηχανικού είναι προαπαιτούμενο έγγραφο για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου.
 2. Ισχύει για διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη μεταβίβαση εντός 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να εκδοθεί νέα βεβαίωση.
 3. Στην προσφορά δεν περιλαμβάνεται το κόστος της έρευνας στην Πολεοδομία στην περίπτωση που ο φάκελος της οικοδομικής άδειας είναι ελλιπής. Επίσης δεν περιλαμβάνεται η εύρεση των σχεδίων των συμβολαίων.
 4. Η τιμή αφορά ακίνητα εντός Αττικής και σε επιφάνειες έως 100 τ.μ. Για ακίνητα μεγαλύτερων επιφανειών το κόστος προκύπτει κατόπιν συννενόησης.
 5. Συνήθης χρόνος έκδοσης μια τυπικής Βεβαίωσης Mηχανικού για μεταβίβαση ακινήτου: 2 εως 3 εργάσιμες ημέρες αφότου αναλάβουμε την υπόθεση.
Επιπλέον Προσφορά για το 2018

how-much-do-clothes-cost-in-italyΑναλαμβάνουμε ”πακέτο” τις διαδικασίες για την έκδοση των απαιτούμενων εγγράφων για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου (Βεβαίωση μη Αυθαιρεσίας+ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) στην τελική τιμή των:

200€ + ΦΠΑ

 

4 thoughts on “Βεβαιωση μη αυθαιρεσιας: 160€ + ΦΠΑ

 1. Γεια σας,

  Ενδιαφέρομαι να αποκτήσω βεβαιωση Νομιμότητας για ενα ακίνητο που θέλω να μεταβιβασω το οποίο βρίσκεται στην Νησο Σκόπελος εντός του οικισμού της Χώρας Σκοπέλου.

  Μπορείτε σας παρακαλω να με βοηθήσετε να το αποκτήσω? Πείτε μου τι πρέπει να σας προσκομισω, το κόστος και τι χρόνος απαιτείται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

  Με εκτίμηση

  Σ Λύρας

  1. Kαλησπέρα,

   Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης αναφέρονται στο άρθρο.

   Σας έχουμε απαντήσει και στο email που μας αποστείλατε. Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση ή προκειμένου να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες έκδοσης της βεβαίωσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τηλεφωνικά ή μέσω email.

   Ευχαριστώ.

 2. Γεια σας,
  ποια βεβαίωση απαιτείται για περίπτωση δωρεάς εν ζωή;
  Συγκεκριμένα, 4 αδέρφια μετά από αποδοχή κληρονομιάς, απέκτησαν το 1/4 ενός διαμερίσματος 68²μ.
  Τα τρία από τα αδέρφια αυτά, θέλουν να παραχωρήσουν το μερίδιό τους στην αδερφή τους, η οποία κατέχει το 1/4, ώστε να μεταβιβαστεί το διαμέρισμα πλήρως σε αυτήν.
  Ποια βεβαίωση απαιτείται και ποιο είναι το κόστος της;

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας και την απάντησή σας.
  Με εκτίμηση

  1. Καλησπέρα,

   1) Για την αποδοχή κληρονομιάς δεν απαιτείται βεβαίωση μηχανικού

   2) Για τη δωρεά εν ζωή απαιτείται η εν λόγω βεβαίωση η οποία θα βεβαιώνει πως δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές. Εάν κατά τον έλεγχο υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές αυτές θα πρέπει να νομιμοποιηθούν προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση…

   3) Για το κόστος εξαρταται από τα εγγραφα που διαθέτετε για το εν λόγω ακίνητο. Αν διαθέτετε πλήρη φάκελο και κατά την αυτοψία διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές η τιμή είναι αυτή που αναγράφεται στο παρόν άρθρο…

   Σας ευχαριστώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *