Αδεια Λειτουργιας Ιατρειου: 250€ + ΦΠΑ

Εκδώστε νέα άδεια λειτουργίας ιατρείου στην ανταγωνιστική τιμή των 250€ + ΦΠΑ.

Δράσεις μηχανικού που περιλαμβάνονται στην προσφορά
  1. Αρχιτεκτονική αποτύπωση των χώρων του ιατρείου σε κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους. Στην κάτοψη θα βεβαιώνεται ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης και θα πιστοποείται ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α του Π/Δ 84/2001 (ΧΚΧ, ή ΧΚΧ*, ή ΧΧ**, όπως απαιτείται από το παράρτημα Α) καθώς και ότι οι φορείς λειτουργούν υποχρεωτικά μέσα στο ίδιο κτήριο ή σε συνεχόμενα κτήρια και σε χώρους αποκλειστικής χρήσης. Οι χώροι κύριας χρήσης πρέπει να διαθέτουν φυσικό φωτισμό και  αερισμό.
  2. Βεβαίωση μηχανικού από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο (Βεβαίωση χρήσης γης).

Όροι και Προυποθέσεις της Προσφοράς

  1. Η προσφορά αφορά μόνο τις δράσεις μηχανικού που απαιτούνται για την έκδοση άδειας σε ιατρεία εντός Aττικής με επιφάνεια έως 70 τ.μ. Για ιατρικούς χώρους με μεγαλύτερη επιφάνεια η τιμή προκύπτει κατόπιν συννενόησης.
  2. Η τιμή δεν περιλαμβάνει κατάθεση και διακίνηση του φακέλου στην αρμόδια αρχή.
  3. Χρόνος διεκπεραίωσης των εργασιών: 3 εργάσιμες ημέρες μετά την επίσκεψη στο χώρο του ιατρείου για τις απαραίτητες μετρήσεις της αρχιτεκτονικής αποτύπωσης.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για τη διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας για ιδιωτικό ιατρείο.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *