Αδεια Μικρης Κλιμακας: Απο 250€ + ΦΠΑ

Eκδόστε έγκαιρα και με μικρό κόστος μια Εγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας για τις τεχνικές εργασίες που θέλετε να πραγματοποιήσετε!

how-much-do-clothes-cost-in-italyΑναλαμβάνουμε ”πακέτο” τις διαδικασίες για την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας σε περιοχές της Αττικής αλλά και σε όμορους Νομούς στο κόστος των

Από 250€ + ΦΠΑ

Διαβάστε Σχετικά με την Έκδοση Άδειας Μικρής Κλίμακας

Τι αφορά η προσφορά
  1. Η προσφορά αφορά όλες τις δράσεις μηχανικού που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας. Οι δράσεις αυτές καθορίζονται από την περίπτωση
  2. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα λειτουργικά έξοδα (εκτυπώσεις σχεδίων, φωτοτυπίες, μεταφορικά κτλ) που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία έκδοσης της άδειας
Συνήθης χρόνος έκδοσης μια τυπικής Άδειας Μικρής Κλίμακας

Περίπου 1 εως 2 εβδομάδες αφότου αναλάβουμε την υπόθεση

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *