Αδεια μικρης κλιμακας για καθαιρεση εσωτερικων τοιχων: 450€ + ΦΠΑ

Έχοντας πολυετή εμπειρία στις μελέτες και κατασκευές κτηρίων αλλά και στην έκδοση οικοδομικών αδειών, αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες για την έκδοση άδεια μικρής κλίμακας για την καθαίρεση εσωτερικών τοίχων στην τιμή των:

450€ + ΦΠΑ

Οι εργασίες μηχανικού που απαιτούνται στα πλαίσια της ”Έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας” είναι οι ακόλουθες:

1) Βεβαίωση μηχανικού ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτηρίου.

2) Κάτοψη του εξεταζόμενου χώρου (πχ. διαμέρισμα, επαγγελματικός χώρος κτλ) σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.

3) Τεχνική Έκθεση μηχανικού συνοδευόμενη από σκαριφήματα ή σχέδια εφόσον απαιτούνται για να τεκμηριωθεί επαρκώς αυτή.

4) Σύνταξη προυπολογισμού έργου.

Παρατηρήσεις

  1. Η προσφορά ισχύει για ακίνητα εντός Αττικής.
  2. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα λειτουργικά έξοδα (φωτοτυπίες και εκτυπώσεις εγγράφων και σχεδίων, μεταφορικά κτλ.) που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας.
  3. Στην προσφορά δεν περιλαμβάνεται το κόστος της έρευνας στην Πολεοδομία στην περίπτωση που ο φάκελος της οικοδομικής άδειας είναι ελλιπής.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά για τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας για την καθαίρεση εσωτερικών τοίχων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *