Άδεια Λειτουργίας Βρεφονηπιακού σταθμού (ΦΠΑΔ)

Στο συγκεκριμμένο άρθρο θα δούμε τις προυποθέσεις που χρειάζονται για να εκδοθεί μια άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ενός Βρεφονηπιακού Σταθμού.

Το επίσημο όνομα του βρεφονηπιακού σταθμού είναι Μονάδα Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μονάδα Φ.Π.Α.Δ.). Σαν τέτοια μονάδα λογίζεται η μονάδα που φροντίζει βρέφη ή/και παιδιά τα οποία μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο.

 

1. Νομοθεσία σχετικά με την Ίδρυση και λειτουργία των μονάδων ΦΠΑΔ

Ο βασικός νόμος που ορίζει τις προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την αδειοδότηση και τη λειτουργία ενός ΦΠΑΔ είναι το ΦΕΚ 645/Β/ 31-7-1997

Τα ΦΕΚ αυτά μπορείτε να τα αναζητήσετε και να τα κατεβάσετε σε μορφή pdf στον ιστοτόπο του Εθνικού Τυπογραφίου: http://www.et.gr/index.php/anazitisi-fek

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *